กิจกรรม CSR โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในโรงเรียน

กิจกรรม CSR โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทจรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณอนันต์ บุนนาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและบุคคล เข้าให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (กัลยาณราษฎร์) ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 

"We Bring Power To You”

ใส่ความเห็น