BUSINESS PERFORMANCE

BUSINESS PERFORMANCE

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจผลิต-จำหน่าย
สายเคเบิ้ลตัวนำไฟฟ้าทั้งแบบอลูมิเนียม และทองแดง รวมถึงเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงคุณภาพสูง


ภายใต้เครื่องหมายการค้า CTW ให้แก่หน่วยงานที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการรักษาระดับความเป็นผู้นำในธุรกิจการผลิตสายเคเบิ้ลของประเทศไทย บริษัทจึงมุ่งมั่น
ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ด้วยการค้นคว้า วิจัย พร้อมพัฒนาและเลือกสรรเทคโนโลยีเครื่องจักรตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการ
ให้มีศักยภาพที่เป็นเลิศอย่างรอบด้าน จนได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างมั่นคงสืบไป

Business Factor


กลุ่มบริษัทจรุงไทย คือกลุ่มธุรกิจที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสายเคเบิ้ลตัวนำไฟฟ้า
แบบอลูมิเนียม และตัวนำทองแดง สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ สายไฟฟ้าแรงดันสูง สายโทรคมนาคม
สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง และรับจ้างทำการผลิตในรูปแบบ OEM โดยมีฐานลูกค้าหลักอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มธุรกิจนี้ยังถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสำเร็จ
ให้บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
1. บริษัท สยามแปซิฟิค อิเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (SPEWC)
2. บริษัท สยามไฟเบอร์อ๊อฟติคส์ จำกัด (SFO)
3. บริษัท ดับเบิลดี เคเบิ้ล จำกัด (DDC)
4. บริษัท เซี่ยงไฮ้ เอเซียแปซิฟิค อิเล็คทริค จำกัด (SAP) 

Milestone

 
 
 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาระบบการผลิต การควบคุณคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาบุคคลากรของบริษัทฯ
ทำให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ มากมาย ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามาโดยตลอด
ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็นช่วงระยะเวลาเหตุการณ์สำคัญดังนี้

 


 

ช่วงทศวรรษที่ 1 : ยุคแห่งการเริ่มต้น

 

 • พ.ศ. 2510

  ก่อตั้งบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
 • พ.ศ. 2511

  เริ่มผลิตสายไฟฟ้า สายเคเบิลอลูมิเนียม จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าทุกแห่งในประเทศ
 • พ.ศ. 2513

  ขยายกิจการ การหลอม รีดทองแดง และผลิตสายเคเบิลทองแดง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
 • พ.ศ. 2518

  ได้รับการรับรองเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้า จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • พ.ศ. 2519

  เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


 

ช่วงทศวรรษที่ 2 : ยุคแห่งการขยายตัว

 

 • พ.ศ. 2521

  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 42 ล้านบาท ขยายสายการผลิต ผลิตภัณฑ์สายโทรศัพท์
 • พ.ศ. 2522

  เริ่มส่งออกผลิตภัณฑ์ สู่ประเทศอินโดเนียเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์
 • พ.ศ. 2526

  ติดตั้งเครื่องจักรผลิตสายเคเบิลโทรศัพท์แบบครบวงจร
 • 2528

  ผลิตสายเคเบิลโทรศัพท์ทุกชนิดที่ใช้ในประเทศไทย และได้รับการรับรองเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้า จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • พ.ศ. 2530

  ขยายสายการผลิต ผลิตภัณฑ์สายอิเล็คทรอนิกส์ และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก UL ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ช่วงทศวรรษที่ 3 : ยุคแห่งการสร้างมาตรฐาน

 

 • พ.ศ. 25231

  เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 42 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท
 • พ.ศ. 2533

  ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่บนพื้นที่ 130 ไร่ ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ. 2535

  เริ่มศึกษาและวิจัย ทดลองผลิตสายเคเบิลชนิดทนไฟ
 • 2537

  แปรสภาพเป็น "บริษัทมหาชน"
 • พ.ศ. 2539

  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)
 • พ.ศ. 2540

  ร่วมทุนจัดตั้งบริษัท สยามไฟเบอร์ ออฟติกส์ จำกัด เพื่อผลิตสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


 

ช่วงทศวรรษที่ 4 : ยุคแห่งการพัฒนา

 

 • พ.ศ. 2541

  พัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์

  สายไฟฟ้าแรงดันสูง 69 kV

 • พ.ศ. 2542

  พัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์

  สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแรงดันสูง 115 kV

 • พ.ศ. 2545

  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,999.29 ล้านบาท
 • 2549

  -บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สายเคเบิลชนิดทนไฟ -บริษัทได้รับการรับรองความสามาถห้องปฏิบัติการการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 • พ.ศ. 2556

  บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001
 • พ.ศ. 2561

  บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ISO 18001 และ ISO 45001
 • พ.ศ. 2563

  พัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์

  สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแรงดันสูง 230 kV

Company Presentation