การควบคุมคุณภาพ

QUALITY CONTROL

 
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ใส่ใจและให้ความสำคัญกับคุณภาพตลอดจนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เสมอมา ด้วยการตรวจสอบที่เข้มงวดในทุกขั้นตอนการผลิต ทั้งการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต
หลังกระบวนการผลิตเสร็จสิ้นและก่อนการส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยบริษัทฯ พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบสายไฟฟ้าของบริษัท เราได้รับการรับรองขีดความสามารถตามมาตรฐานของ ISO/ IEC 17025 จากสถาบัน Thai Laboratory Accreditation Scheme หรือที่เรียกว่า TLAS
 
 

สนใจสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม