เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

 

 

 

 

วัน พฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

 

589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

 

This will close in 0 seconds