ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นหลัก

 
Shareholders Group % of holding
1. บริษัท สิงเวล จำกัด 21.86
2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 12.90
3. บริษัท ไทรเจ้น อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 12.46
4. บริษัท พีอีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด 9.10
5. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 6.44
6. บริษัท เอพีดับเบิลยูซี (ประเทศไทย) จำกัด 5.07
7. Quam Securities Company Limited A/C Client 3.62
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1.57
9. RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 1.26
10. Mr. Si Lok Mark Lee 0.88
11. บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จำกัด 0.80
12. นายซุน ทาว–เฮิน 0.74
13. นายทง อิ เจียว 0.68
14. บริษัท อิตัลไทยโอลดิ้ง คัมปะนี จำกัด 0.66
15. นายสหนันท์ เชนตระกูล 0.50
16. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย 21.46
Total 100.00
 

 

สนใจสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม