PROFESSIONAL PROCESS

PROFESSIONAL PROCESS

 

นวัตกรรมและเครื่องจักรที่ทันสมัย บุคลากรผู้ควบคุมที่มีคุณภาพ รวมถึง
การเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุด นำมาสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน
เกิดเป็นสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ลคุณภาพดีที่ลูกค้าให้การยอมรับมาอย่างยาวนาน


 

ALUMINIUM CABLE


สายเคเบิ้ล ตัวนำอลูมิเนียมคุณภาพสูง


เราใส่ใจคุณภาพตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ พร้อมผลิตขึ้นโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมดูแลการผลิตด้วยทีมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ
ในทุกขั้นตอน


สายเคเบิ้ล ตัวนำทองแดงคุณภาพสูง


ผลิตจากทองแดงเกรดบริสุทธิ์ 99.99% เกรด A หลอมเป็นเส้นลวดทองแดง ก่อนจะนำไปสู่กระบวนการรีดลดขนาด และตีเกลียวเพื่อเพิ่มขนาดของพื้นที่หน้าตัดได้ตามความต้องการของลูกค้า พร้อมนำเข้าสู่กระบวนการการหุ้มฉนวนและเปลือก ด้วยเครื่องจักรที่เหมาะสม

COPPER CABLE

COPPER CABLE


สายเคเบิ้ล ตัวนำทองแดงคุณภาพสูง


ผลิตจากทองแดงเกรดบริสุทธิ์ 99.98% หลอมเป็นเส้นลวด ก่อนจะนำไปสู่กระบวนการรีดเกลียวที่สามารถเพิ่มขนาดของหน้าตัดได้ตามความต้องการของลูกค้า ก่อนจะนำเข้าสู่กระบวนการการหุ้มฉนวนและเปลือก ด้่วยเครื่องจักรที่เหมาะสม

COMMUNICATION CABLE


สายเคเบิ้ล สื่อสารคุณภาพสูง


ได้นำเอาเทคนิคและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการผลิตทำให้ผลิต
สายเคเบิ้ลที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

 

สนใจสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม