17/3/2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

ทางบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ได้ต้อนรับ คณะอาจารย์นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน กระบวนการผลิต และกระบวนการทดสอบสายไฟฟ้าแรงสูง

และสายเคเบิ้ลใต้ดิน

Comments are closed.