ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 

อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565


วันที่ประชุม อังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สถานที่จัดประชุม เลขที่ 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

รายการเอกสารเชิญประชุมสามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง

1.จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
>>Download<<

2.แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ56-1 One Report)
>>

Comments are closed.