รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565


บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อาคารเซ้นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 589/71 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ

ไฟล์รายงานการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง
 

"We Bring Power To You”

ใส่ความเห็น