BUSINESS PERFORMANCE

BUSINESS PERFORMANCE

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจผลิต-จำหน่าย
สายเคเบิ้ลตัวนำไฟฟ้าทั้งแบบอลูมิเนียม และทองแดง รวมถึงเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงคุณภาพสูง


ภายใต้เครื่องหมายการค้า CTW ให้แก่หน่วยงานที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการรักษาระดับความเป็นผู้นำในธุรกิจการผลิตสายเคเบิ้ลของประเทศไทย บริษัทจึงมุ่งมั่น
ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ด้วยการค้นคว้า วิจัย พร้อมพัฒนาและเลือกสรรเทคโนโลยีเครื่องจักรตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการ
ให้มีศักยภาพที่เป็นเลิศอย่างรอบด้าน จนได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างมั่นคงสืบไป

Business Factor


กลุ่มบริษัทจรุงไทย คือกลุ่มธุรกิจที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสายเคเบิ้ลตัวนำไฟฟ้า
แบบอลูมิเนียม และตัวนำทองแดง สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ สายไฟฟ้าแรงดันสูง สายโทรคมนาคม
สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง และรับจ้างทำการผลิตในรูปแบบ OEM โดยมีฐานลูกค้าหลักอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มธุรกิจนี้ยังถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสำเร็จ
ให้บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
1. บริษัท สยามแปซิฟิค อิเล็คทริคไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (SPEWC)
2. บริษัท สยามไฟเบอร์อ๊อฟติคส์ จำกัด (SFO)
3. บริษัท ดับเบิลดี เคเบิ้ล จำกัด (DDC)
4. บริษัท เซี่ยงไฮ้ เอเซียแปซิฟิค อิเล็คทริค จำกัด (SAP)


 

 

Milestone

 

 

50 ปีแห่งตำนาน

 

พ.ศ. 2510

ก่อตั้งบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด

พ.ศ. 2518

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2522

เริ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ประเทศอินโดนีเซีย
สิงค์โปร์ และฟิลิปปินส์

พ.ศ. 2530

ขยายสายการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์
และสาย Power Cable

พ.ศ. 2535

เปิดดำเนินการโรงงานแห่งใหม่
ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา บนพื้นที่กว่า 130 ไร่

พ.ศ. 2537

แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน” ภายใต้ชื่อ
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
 

Client Reference


 
 

สนใจสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม