ติดต่อร้องเรียน

ติดต่อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ เรื่องอื่นๆ

สำนักงานใหญ่

  • เลขที่ 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ชั้น 12A
    ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. 10260
  • (+66) 2-7456118 - 30

  • (+66) 2-7456131 - 32

  • service@ctw.co.th

โรงงาน ฉะเชิงเทรา