ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
กำลังการผลิต
ใบรับรองผลิตภัณฑ์
ใบรับรองระบบการผลิต
ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
แค็ตตาล็อก
 
1. น้ำหนักอะลูมิเนียมของ Aluminum wire & cable products (A) 1,200 MTS / เดือน


2. น้ำหนักทองแดงของ Low voltage wire & cable products (C) 600 MTS / เดือน.


3. น้ำหนักทองแดงของ High voltage wire & cable products (K) 400 MTS / เดือน.


4. ระยะของ Telecommunication cable products (T) 120,000 Pairs-km / เดือน