ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
กำลังการผลิต
ใบรับรองผลิตภัณฑ์
ใบรับรองระบบการผลิต
ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
แค็ตตาล็อก       

CTW เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตสายไฟฟ้าและเคเบิ้ลคุณภาพสูงซึ่งมีมาตรฐานที่ได้รับรองทั้งภายใน และต่างประเทศ

  ** ISO 9001 Version 2008 ( Quality Management System Certification )- เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบคุณภาพการจัดการและยกระดับความพึงพอใจของลูกค้ากับความต้องการ

- โรงงานได้รับมาตราฐานในด้าน : การออกแบบ,การพัฒนา และการผลิต สายเคเบิ้ลไฟฟ้า และโทรศัพท์
  • การรับรองภายในประเทศ   : อนุมัติโดย Management System Certification (Thailand) (MASCI) in 2003
  • การรับรองระดับนานาชาติ   : อนุมัติโดย Bureau Veritas (BV) in 2003
- ห้องปฏิบัติการได้รับมาตราฐาน: Testing of Fire Resistant Cable
  • ปฏิบัตการรับรอง: อนุมัติโดย Thai Laboratory Accreditation Scheme (TLAS)