วิสัยทัศน์และพันธกิจ
จรรยาบรรณสำหรับกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
ประวัติบริษัท
นโยบายคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อม, สุขลักษณะ และนโยบาย
ความปลอดภัย
ลูกค้าของเรา
   วิสัยทัศน์

1. ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการค้นหาวิธีในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตลอดเวลา

2. ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ และค้นหาช่องทางตลาดใหม่ตลอดเวลา

3. ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการบำรุงรักษาในฐานะผู้ผลิตเคเบิ้ลในระดับ first-tier ในประเทศไทย


   พันธกิจ

1. จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

2. ผลิตผลกำไรอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น
3. จัดหาความปลอดภัย และความมั่นคงของสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับทีมงาน